Procediment


Una vegada s’ha realitzat les exploracions necessàries per arribar al diagnòstic del trastorn, elaborem un pla de tractament individualitzat i adaptat al pacient, en el qual es treballen aspectes de la conducta, del pensament, emocionals i d’educació per a la salut.

L’abordatge terapèutic es realitza mitjançant tractament farmacològic i/o teràpies individuals, de parella, familiars i de grup (grups reduïts). Si considerem que al pacient li cal un tractament en règim d’ingrés, el derivem al centre més adequat, i fem un seguiment durant i després de l’ingrés.

La teràpia psicològica és d'orientació cognitiva, centrada en el present, en el problema i en la seva solució. Aquesta teràpia també té caràcter preventiu de futurs trastorns.

Es realitza en cooperació terapeuta amb el pacient i es desenvolupen tasques a realitzar entre sessions. Té com a objectius controlar els pensaments (cognicions) automàtics negatius, identificar les relacions entre pensament-emoció-conducta i eliminar els pensaments distorsionats. Es treballen així pensaments, sentiments, sensacions i coneixements que té la persona però que no sap com aplicar o no aconsegueix identificar plenament. S'aprenen noves formes de pensar i afrontar situacions sobretot aquelles que causen malestar. Aquesta teràpia psicològica és una ajuda per aprendre a ser els amos dels nostres pensaments i les nostres emocions.

El telèfon per demanar informació i hores de visita és el 972 207 847.

Els pacients en tractament tenen un número de telèfon al qual poden trucar per realitzar consultes o ser atesos fora de les hores de visita.