Tractament dels transtorns del comportament alimentari

L'anorèxia nerviosa es caracteritza pel rebuig a mantenir el pes corporal en els valors mínims normals.

La bulímia nerviosa es caracteritza per episodis recurrents de voracitat seguits per conductes compensatòries com el vòmit provocat, l'abús de fàrmacs laxants i diürètics o altres medicaments, el dejuni o l'exercici excessiu.

Una característica essencial per al diagnòstic de l'anorèxia o de la bulímia nerviosa, és l'alteració de la percepció de la forma i el pes corporals. Aquest requisit no es presenta en el trastorn per afartament.

  • Anorèxia
  • Bulímia i Menjadors compulsius (trastorns per "afartament")