Tractament de transtorns psiquiàtrics i psicològics generals


Els "trastorns de l'estat d'ànim" o "trastorns afectius" són aquells que destaca per l'alteració de l'humor per defecte (trastorns depressius amb tristesa, pèrdues d'il·lusions i d'energia, manca de confiança en un mateix) o per excés (episodis maníacs o hipomaníacs dels trastorns bipolars amb humor, ànim, actituds i/o comportaments "excessius").

Els "trastorns d'ansietat" es caracteritzen per la presència d'angoixa i preocupacions de caràcter excessiu, persistent en el temps o de caràcter episòdic. Són trastorns d'ansietat el trastorn d'ansietat generalitzat, les crisis d'angoixa o atacs de pànic, les fòbies (temors o pors), els trastorns per estrès agut, els trastorns obsessius i els trastorns d'ansietat induïts per substàncies o per malalties.

Els "trastorns del control dels impulsos" es caracteritzen per la dificultat per resistir un impuls, una motivació o una temptació de dur a terme un acte perjudicial per a la persona o per als altres.

Els "trastorns sexuals" es caracteritzen per una alteració dels processos propis del cicle de la resposta sexual o per dolor associat a la realització de l'acte sexual. El cicle complet de la resposta sexual té les següents fases: desig, excitació, orgasme i resolució, i l'alteració pot ocórrer en qualsevol de les fases.

Els "trastorns psicòtics" són aquells que es manifesten amb idees delirants i al · lucinacions auditives o visuals. En aquest trastorn s'inclou l'esquizofrènia, però altres trastorns psiquiàtrics diferents també poden comportar simptomatologia delirant o al·lucinatòria, com ara trastorns de l'estat d'ànim greus, demències i intoxicació o abstinència a substàncies.

Els "trastorns adaptatius" són aquells en què hi ha una resposta psicològica a un o diversos estressants identificables que comporten l'aparició de símptomes emocionals o de comportament clínicament significatius.

Els "trastorns de personalitat" són patrons permanents de comportaments (i d'experiència interna) que s'aparten acusadament de les expectatives de la cultura del subjecte, s'inicien en l'adolescència i són estables al llarg del temps, comportant malestar o perjudicis per al subjecte i el seu entorn.

 • Depressió i trastorns afectius
 • Trastorns d’ansietat i angoixa
 • Fòbies i obsessions
 • Trastorns del control d’impulsos
 • Trastorns de caràcter i conducta
 • Problemes de parella
 • Dificultats o trastorns de l’adolescència
 • Estrès
 • Trastorns per falta d’habilitats socials
 • Dificultats d’adaptació a malalties i canvis importants
 • Situacions de crisi
 • Trastorns sexuals
 • Trastorns psicòtics
 • Trastorns adaptatius
 • Trastorns de personalitat

 

Els processos de canvi i desenvolupament en psiquiatria, tant en els aspectes diagnòstics com en els terapèutics-assistencials en els últims anys, han comportat una major eficàcia diagnòstica per la unificació de criteris i d'eficiència en les pautes de tractament i en el pronòstic. Per això ens mantenim en constant formació i posada al dia.