Tractament de trastorns per abús o dependència de drogues


La característica essencial de la dependència de substàncies consisteix en l'existència o aparició d'alteracions del pensament, comportament o símptomes físics i el manteniment del consum tot i l'aparició de problemes significatius relacionats amb aquest consum. Els problemes pel consum poden ser tant de tipus físic com psicològics, econòmics o de les relacions familiars, laborals o socials.

  • Alcohol
  • Cocaïna
  • Cànnabis
  • Heroïna
  • Èxtasis
  • Drogues de disseny i derivats amfetamínics
  • Tranquil·litzants
  • Tabac